Június hónapban került sor a hagyományos Antal napi búcsú megünneplésére.  
Szent Antal kultuszát a ferences rendi szerzetesek terjesztették el Magyarországon. A hagyományos német nyelvű szentmisét, melyen a mohácsi németség igen nagy számmal vett részt, Dallos Tamás káplán celebrálta.
A német egyházi énekek mellett újra németül hangzott el a mise olvasmánya, a szentlecke és az evangélium is.
A szentmise után a templom előtti téren rövid kulturális műsor következett a Széchenyi István Általános Iskola és a Kisfaludy Károly Gimnázium tanulóinak közreműködésével.
Ezután már jó hangulatban fogyasztották el az ott levők a felkínált pogácsát és üdítőt. Közben természetesen a beszélgetés is sokszor németül illetve svábul folyt.